Overeenkomst met de opdrachtgever

De overeenkomst komt tot stand na een telefonisch contact en een 1-bladige opdrachtbevestiging. Op deze bevestiging staan alle gegevens vermeld, die vereist zijn volgens de wet. Voorts staat vermeld dat een opzegtermijn van één werkweek wordt overeengekomen. De betalingstermijn is 28 dagen na de factuurdatum.

De opdrachtgever ontvangt een man-dossier met de vereiste gegevens:

  • adres;
  • legitimatie
  • WKA gegevens

De timmerlieden van Werkhout v.o.f. kunnen onbeperkt worden ingehuurd.